Έσοδα Fugro Q3

26 Οκτωβρίου 2018
(Φωτογραφία: Fugro)
(Φωτογραφία: Fugro)

Ο ολλανδικός ερευνητής βαθέων υδάτων Fugro ανέφερε αύξηση 29,1% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου σε συγκρίσιμη βάση, λόγω της επέκτασης των εξελίξεων στην αιολική ενέργεια και της ανάκαμψης της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου βοήθησε το Fugro, καθιστώντας πιο οικονομική την προοπτική για τις δυσπρόσιτες υποθαλάσσιες καταθέσεις στις οποίες ειδικεύεται.

"Στις δραστηριότητές μας σχετικά με τον χαρακτηρισμό των πρώτων κυκλικών θαλάσσιων περιοχών βιώνουμε έντονη ανάπτυξη και βελτιώνοντας τις τιμές, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη κερδοφορία", ανέφερε ο κύριος εκτελεστικός Mark Heine σε δήλωση την Παρασκευή.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 434,7 εκατομμύρια ευρώ (494 εκατομμύρια δολάρια). Η καθυστέρηση της εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες ήταν 916,8 εκατ. Ευρώ, αυξημένη κατά 8,9% σε συγκρίσιμη βάση.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προοπτικές της για ολόκληρο το έτος, στοχεύοντας στην αύξηση των εσόδων σε συγκρίσιμη βάση, ένα περιθώριο θετικό περιθώριο EBIT και θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.


($ 1 = 0,8804 ευρώ)

(Αναφορά από τον Tommy Lund στην έκδοση Gdynia από τον Sherry Jacob-Phillips και τον David Hmolmes)

Κατηγορίες: Hydrgraphic, Αιολική ενέργεια, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κοντά στη στεριά, Τοπογράφοι, Υπεράκτια Ενέργεια