Τα κέρδη της ανθεκτικής αγοράς της Spurs Aker Solutions

27 Απριλίου 2018

Η νορβηγική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου Aker Solutions ανακοίνωσε ενισχυμένα κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2018, καθώς οι εντολές σχεδόν διπλασιάστηκαν από το προηγούμενο έτος εν μέσω αυξανόμενων σημείων ανάκαμψης της αγοράς.

"Βλέπουμε αυξανόμενα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς, καθώς τα χαμηλότερα κόστη ανάπαυσης και οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου κλονίζουν τις κυρώσεις των έργων, ιδιαίτερα στη Νορβηγία", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aker Solutions Luis Araujo. "Η συνεχώς ισχυρή μας εκτέλεση και οι σταθερές βελτιώσεις κόστους-αποτελεσματικότητας υποστηρίζουν τα περιθώρια εν μέσω σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού."

Οι παραγγελίες ανήλθαν σε 8,6 δισεκατομμύρια ΝΟΚ το τρίμηνο, καταγράφοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε 37,6 δισεκατομμύρια NOK. Τα περισσότερα αφορούσαν έργα στη Νορβηγία, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για την παραλαβή δομοστοιχείων για το σκάφος παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης για τον Johan Castberg, τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή ανακάλυψη στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Η εταιρεία κέρδισε επίσης συμβάσεις για την παράδοση υποθαλάσσιων συστημάτων παραγωγής για τα πεδία Troll Phase 3, Askeladd και Nova offshore Νορβηγίας. Εξασφάλισε σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τροποποίησης από τη Petrobras στη Βραζιλία.

Η Aker Solutions ήταν στην περίοδο που έλαβε 38 παραγγελίες front-end, οι περισσότερες σε ένα μόνο τρίμηνο. Αυτό συγκρίνεται με το υψηλό όλων των 124 συμβάσεων για το σύνολο του 2017.

"Βλέπουμε ρεκόρ ζήτησης για τις δυνατότητες της πρώιμης φάσης μας - από τις μελέτες σκοπιμότητας και ιδεών μέχρι την πρωτοποριακή μηχανική και το σχεδιασμό", δήλωσε ο Araujo. "Όχι μόνο αυτό αποτελεί ένδειξη μιας παραλαβής της δραστηριότητας μπροστά, μας δίνει επίσης μια ισχυρή θέση για να εξασφαλίσουμε περισσότερη δουλειά σε ένα έργο".

Δύο από τις μελέτες με τις ιδέες της Aker Solutions οδήγησαν στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής μελέτης (FEED) και στις επτά ζωοτροφές οδήγησαν στην πλήρη εκτέλεση έργων στο τρίμηνο.

Η Aker Solutions βρίσκεται σε καλό δρόμο με ένα πρόγραμμα για την αύξηση της αποδοτικότητας σε όλη την επιχείρηση κατά τουλάχιστον 20% στα τέσσερα χρόνια που λήγουν τον Δεκέμβριο του 2021. Αυτό ακολουθεί την επιτυχή περάτωση του διετού προγράμματος το 2017 για να γίνει τουλάχιστον το 30% αποτελεσματικό σε όλη την επιχείρηση, σε σύγκριση με το 2015 το κόστος και τον όγκο εργασίας.

Η εταιρεία δήλωσε ότι είχε στο τέλος του τριμήνου ένα αποθεματικό ρευστότητας ύψους 7,6 δισ. NOK. Η εταιρεία κατά την περίοδο αυτή εξέδωσε εταιρικό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ, το οποίο υπερκαλύφθηκε και ανανέωσε πενταετή αναχρηματοδότηση πιστώσεων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 5,5 δισεκατομμύρια ΝΟΚ το τρίμηνο από 5,2 δισεκατομμύρια ΝΟΚ ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω των αυξημένων εργασιών τροποποίησης της Βόρειας Θάλασσας και της καλής προόδου στα διεθνή έργα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 425 εκατ. NOK, σε σύγκριση με 355 εκατ. NOK το προηγούμενο έτος.

Το περιθώριο EBITDA ήταν 7,8% έναντι 6,9% το προηγούμενο έτος. Εξαιρουμένων των ειδικών στοιχείων, το περιθώριο ήταν 7,1% σε σύγκριση με 7% το προηγούμενο έτος.

Η Aker Solutions διαθέτει δύο τομείς αναφοράς: έργα και υπηρεσίες. Τα έσοδα από τα έργα αυξήθηκαν σε 4,2 δισεκατομμύρια ΝΟΚ το τρίμηνο από 4,1 δισεκατομμύρια ΝΟΚ πριν από ένα χρόνο, τα οποία άρχισαν λόγω της αύξησης των εργασιών τροποποίησης της Βόρειας Θάλασσας, της καλής προόδου στα διεθνή έργα και της εξασφάλισης της εργασίας μέσω της εξαγοράς του Reinertsen πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε σε 7,6% το τρίμηνο από 6,6% το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν σε 1,2 δισεκατομμύρια ΝΟΚ το τρίμηνο από 1,1 δισεκατομμύρια ΝΟΚ ετησίως, με υψηλότερους όγκους πωλήσεων στην Ασία, τον Καναδά και τη Βραζιλία. Το περιθώριο EBITDA ήταν 11,7% το τρίμηνο έναντι 14,2% το προηγούμενο έτος.

Οι προοπτικές για τις υπηρεσίες πετρελαίου παραμένουν αβέβαιες και υφίστανται πιέσεις στην τιμολόγηση. Ακόμα, η Aker Solutions δήλωσε ότι βλέπει αυξανόμενα σημάδια ανάκαμψης, ιδίως στην εξόχως απόκεντρη Νορβηγία, όπου σημειώνεται ανάκαμψη της δραστηριότητας και στο τμήμα brownfield όπου οι εταιρείες πετρελαίου εστιάζουν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής από τα υπάρχοντα πεδία. Οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της βιομηχανίας μειώνουν το κόστος εξισορρόπησης των εξελίξεων, γεγονός που υποκινεί περισσότερες κυρώσεις για τα έργα.

Η προσφορά είναι σταθερή και η Aker Solutions υποβάλλει προσφορές για συμβάσεις ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ. Περίπου τα δύο τρίτα από αυτά βρίσκονται στην υποθαλάσσια περιοχή όπου η εταιρεία αναμένει πολλά σημαντικά έργα που θα απονεμηθούν το 2018, ιδιαίτερα στη Νορβηγία, τη Βραζιλία και την Ασία-Ειρηνικό.

Η Aker Solutions εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδα θα αυξηθούν σχεδόν κατά 10% το 2018 από το 2017, με τη βοήθεια της πρόσφατης ισχυρής παραγγελίας. Τα υποκείμενα περιθώρια EBITDA του 2018 αναμένεται να παραμείνουν γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα, υποστηριζόμενα από τη σταθερή εκτέλεση και το πρόγραμμα βελτίωσης της εταιρείας.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Ενέργεια, Κοντά στη στεριά, Τεχνολογία (Ενέργεια), Υπεράκτια Ενέργεια, Υποβρύχια Μηχανική, Χρηματοδότηση