Η Tidewater και η GulfMark ανακοινώνουν τη συγχώνευση

19 Ιουλίου 2018
(Φωτογραφικό αρχείο: Tidewater)
(Φωτογραφικό αρχείο: Tidewater)

Η Tidewater Inc. και η GulfMark Offshore, Inc. ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών ενέκριναν ομόφωνα οριστική συμφωνία για τη συνδυαστική συνεργασία των δύο εταιρειών, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη των σκαφών υποστήριξης offshore και τη συνέχιση της εξυγίανσης στον υπεράκτιο τομέα.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα λειτουργήσει υπό την επωνυμία Tidewater και θα προεδρεύεται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Tidewater, John Rynd, με τον μεγαλύτερο στόλο της βιομηχανίας και το ευρύτερο παγκόσμιο λειτουργικό αποτύπωμα στον τομέα των OSV, με δυνατότητα υποστήριξης πελατών σε γεωγραφικές αγορές και νερό έγκατα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της GulfMark θα λάβουν 1.100 κοινές μετοχές Tidewater για κάθε μετοχή της κοινής μετοχής της GulfMark που κατέχουν. Κάθε ένταλμα σημειώσεων του GulfMark θα μετατρέπεται αυτόματα στο δικαίωμα παραλαβής 1.100 μετοχών Tidewater, με την επιφύλαξη των περιορισμών του νόμου Jones για τη μέγιστη κατοχή μετοχών από μη αμερικανούς πολίτες. Συγκεκριμένα, αυτοί οι κάτοχοι ασφαλιστικών προϊόντων της GulfMark θα έχουν στην κατοχή τους το 27% της ιδιοκτησίας της συνδυασμένης εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του συνδυασμού ή το 26% σε πλήρως αραιωμένη βάση. Η συνολική αξία αυτών των κατόχων ασφαλιστικών μέσων της GulfMark ανέρχεται σε περίπου 340 εκατομμύρια δολάρια και η χρηματιστηριακή αξία της κεφαλαιοποίησης της συνδυασμένης εταιρείας είναι περίπου 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια, και οι δύο βασίζονται στην τιμή των μετοχών της Tidewater στις 30 Ιουλίου 2018.

Παράλληλα με το κλείσιμο, αναμένεται να εξοφληθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για το υπάρχον χρέος της GulfMark. Σε μια βάση proforma, η Tidewater θα διατηρήσει την κορυφαία της θέση χρηματοοικονομικής ισχύος, με pro forma καθαρό χρέος περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων και pro forma διαθέσιμη ρευστότητα άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Tidewater θα αναλάβει τις υποχρεώσεις της GulfMark βάσει των υφιστάμενων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της GulfMark (τιμή άσκησης $ 100).

Η συναλλαγή αναμένεται να αυξηθεί στα EBITDA του Tidewater 2019 και να παράγει συνέργιες κόστους περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν το αργότερο το 4ο τρίμηνο του 2019 και πρόσθετες αποδόσεις που σχετίζονται με μεγαλύτερη κλίμακα και το εύρος των εργασιών. Η συνδυασμένη εταιρεία αναμένει επίσης να συνειδητοποιήσει τις συνέργιες των εσόδων μέσω της βελτιωμένης αξιοποίησης των σκαφών, με τις μελλοντικές βελτιώσεις των τιμών να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το χρονοδιάγραμμα και τη τροχιά της ανάκαμψης της ζήτησης και τη διαθεσιμότητα ανταγωνιστικών σκαφών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ταξινόμησης. Οι μεγαλύτερες ταμειακές ροές και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση της συνδυασμένης επιχείρησης μπορούν επίσης να παρέχουν πρόσβαση σε κεφάλαια με πιο ελκυστικούς όρους.

Με το κλείσιμο του συνδυασμού, το διοικητικό συμβούλιο του Tidewater θα επεκταθεί σε 10 έδρες προσθέτοντας τρεις διευθυντές που θα επιλέξει η GulfMark. Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει το τέταρτο τρίμηνο του 2018, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της συγχώνευσης (από τους μετόχους της GulfMark) και της έκδοσης μετοχών (από τους μετόχους της Tidewater).

"Συνδυάζοντας τους στόλους μας και τις δραστηριότητες με βάση τις ακτές, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας πρόσβαση σε σύγχρονα πλοία υψηλών προδιαγραφών, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή δέσμευση για ασφαλή λειτουργία και ανώτερη, οικονομικά αποδοτική εξυπηρέτηση πελατών", δήλωσε ο Rynd. "Η συναλλαγή διατηρεί το ισχυρό οικονομικό προφίλ της Tidewater και επιτρέπει στην εταιρεία να χρηματοδοτεί τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και πιθανές πρόσθετες εξαγορές."

Ο Quintin Kneen, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GulfMark, δήλωσε: "Στο GulfMark, έχουμε διαχρονικά υποστηρίξει την εδραίωση της βιομηχανίας OSV. Αυτή η συναλλαγή είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Η συνδυασμένη εταιρεία θα είναι σε καλύτερη θέση να αξιοποιήσει την ισχυρή ιστορία της GulfMark στην ανάκαμψη της περιοχής της Βόρειας Θάλασσας. Το παγκόσμιο λειτουργικό αποτύπωμα της συνδυασμένης εταιρείας παρέχει επίσης περιθώρια για σημαντικές οικονομίες κλίμακας και για τη βελτιωμένη αξιοποίηση του στόλου μας μέσω της ανακατανομής των ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενων πλοίων στο ευρύτερο επιχειρησιακό αποτύπωμα της συνδυασμένης επιχείρησης. "

Οι Weil, Gotshal & Manges LLP και Jones Walker LLP λειτουργούσαν ως νομικοί σύμβουλοι της Tidewater, ενώ ο Lazard ήταν ο οικονομικός σύμβουλος της Tidewater. Οι Gibson, Dunn & Crutcher LLP λειτουργούσαν ως νομικοί σύμβουλοι της GulfMark και η Evercore χρησίμευσε ως οικονομικός σύμβουλος της GulfMark.

Κατηγορίες: Workboats, Άτομα & Εταιρικά Νέα, Κοντά στη στεριά, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Υπεράκτια Ενέργεια