Τον Καναδά για να μελετήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλίας

18 Σεπτεμβρίου 2018
(Φωτογραφία: Eric Haun)
(Φωτογραφία: Eric Haun)

Η κυβέρνηση του Καναδά ενεργεί για τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που είναι ευάλωτα στην αύξηση της θαλάσσιας ναυτιλίας και της ανάπτυξης.

Η Transport Canada έχει συνάψει σύμβαση με την ESSA Technologies Ltd στο πλαίσιο του Προγράμματος Προστασίας των Ωκεανών για να εξετάσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής ναυτιλίας στα παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα.

Μεταφορά Το εθνικό πλαίσιο αξιολόγησης σωρευτικών επιπτώσεων του Καναδά για τη θαλάσσια ναυτιλία θα εντοπίσει ειδικά περιφερειακά εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων και μελλοντικών μετακινήσεων των πλοίων στο περιβάλλον.

Οι Τεχνολογίες ESSA και οι Μεταφορές του Καναδά θα αναθεωρήσουν από κοινού διαφορετικές μεθοδολογίες και επιλογές για την αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν τη δέσμευση με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τους τοπικούς φορείς και τις παράκτιες κοινότητες, προκειμένου να κατανοήσουν βασικές ανησυχίες σχετικά με τη θαλάσσια ναυτιλία. Η συνεργασία θα διασφαλίσει τελικά την απόφαση σχετικά με το ποιο εργαλείο αξιολόγησης θα βασίζεται στα γεγονότα.

Τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν σε έξι πιλοτικές τοποθεσίες: Βόρεια Βρετανική Κολούμπια, Νότια Βρετανική Κολούμπια, Λίβερπουλ (Κεμπέκ), Κόλπος του Fundy (New Brunswick), Νότια ακτή της Νέας Γης και Κόλπος του Καίμπριτζ (Nunavut).

Αυτή η επένδυση ύψους 95.000 δολαρίων αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας για τις σωρευτικές επιπτώσεις της ναυτιλιακής ναυτιλίας ύψους 9,3 εκατ. Δολαρίων στο πλαίσιο του σχεδίου προστασίας των ωκεανών. Η δέσμευση με τις αυτόχθονες και τις παράκτιες κοινότητες για τη χάραξη πλαισίου για την εν λόγω εθνική πρωτοβουλία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2017.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου προστασίας των ωκεανών ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την καλύτερη προστασία και διαφύλαξη των ακτών και των εσωτερικών πλωτών οδών του Καναδά.

Κατηγορίες: Κυβερνητική ενημέρωση, Περιβάλλον