Ψηφιοποίηση της νορβηγικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας

Δημοσιεύτηκε από τον Michelle Howard18 Σεπτεμβρίου 2018
Το Πεδίο Goliat (Φωτογραφία: © Eni Norge)
Το Πεδίο Goliat (Φωτογραφία: © Eni Norge)

Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά εκτός ανοικτής θαλάσσης για τη συλλογή, τη συστηματικοποίηση και την παρουσίαση κρίσιμων πληροφοριών ασφάλειας στην πλατφόρμα Goliat στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από την Eni Norge σε συνεργασία με την Safetec και την SINTEF, μετρά και παρακολουθεί περισσότερα από 10.600 τεχνικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο.

Η λύση αντανακλά πολλά χρόνια έντονης εργασίας στον κλάδο για την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Από το 2013, η Eni Norway με σχεδιαστική και τεχνική υποστήριξη από την Safetec και την SINTEF και την ανάπτυξη λογισμικού της Eigen Ltd, έχει αναπτύξει ένα εργαλείο BSP-Barrier Status Panel (BSP) για την παροχή καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση σημαντικών φραγμών ατυχημάτων για χρήση σε καθημερινές προτεραιότητες. Το εργαλείο είχε την επίσημη εκτόξευσή του λίγο πριν το καλοκαίρι.

Τα εμπόδια ορίζονται ως προγραμματισμένα μέτρα που θα επανακτήσουν τον έλεγχο ή θα μειώσουν την εξέλιξη ή τις συνέπειες των μεγάλων ατυχημάτων. Τα εμπόδια προστίθενται σε εγγενή μέτρα ασφαλείας και ελέγχου, τα οποία θα αποτρέψουν την απώλεια ελέγχου.

"Ο πίνακας φραγμών μας παρέχει δεδομένα πραγματικού χρόνου από το σύστημα διαχείρισης συντήρησης και το σύστημα ελέγχου, απεικονίζοντας έτσι την εικόνα κινδύνου στη συσκευή ανά πάσα στιγμή", δήλωσε ο Live Fornes, διευθυντής έργου για το έργο φραγμού στην Eni Norway

"Αυτή είναι μια εκπληκτική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα, επειδή έχει αυξήσει δραματικά την ικανότητά μας να κατανοήσουμε ποιες αστοχίες κρίσιμης σημασίας εξοπλισμού έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα μεγάλα ατυχήματα, τα οποία πρέπει επομένως να δίνουν προτεραιότητα", εξηγεί ο Fornes.

Οι πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν σε πολλές διαφορετικές προβολές, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ομάδες χρηστών. Η προκαταρκτική εμπειρία χρήστη και η ανατροφοδότηση είναι θετικές. Ο πίνακας κατάστασης φραγμών συμβάλλει στην αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα κινδύνου, τόσο σε καθημερινές συνεδριάσεις κατάστασης όσο και ως υποστήριξη αποφάσεων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της έγκρισης εργασίας.

"Η ομάδα φραγμών παρουσιάζει την κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας με νέο και καινοτόμο τρόπο, δίνοντας στους χειριστές καλύτερη κατανόηση της εικόνας κινδύνου μιας συσκευής", δήλωσε ο διευθυντής έργου του SINTEF Knut Øien.

Ο διευθυντής έργου της Safetec, Ole Magnus Nyheim, δήλωσε ότι "ο πίνακας φραγμών της Eni χρησιμοποιεί εξαιρετικά την ψηφιακή τεχνολογία, τόσο για την παρακολούθηση της κατάστασης των μεμονωμένων εξαρτημάτων όσο και της συνολικής πλατφόρμας".

Κατηγορίες: Ενέργεια, Θαλάσσια ασφάλεια, Τεχνολογία, Υπεράκτια Ενέργεια